لطفا صبر کنید...

تبلیغ 4

نمونه پروژه تست 1

وضعیت پروژه توسعه دهنده انتخاب شده

ایجاد شده توسط : امیر مرادی

انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

5 پیشنهادها

برای ارسال پیشنهاد وارد سایت شوید

ویژه
توضیحات پروژه
این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند، استفاده از این متن تستی می تواند سرعت پیشرفت پروژه را افزایش دهد، و طراحان به جای تایپ و نگارش متن می توانند تنها با یک کپی و پست این متن را در کادرهای مختلف جایگزین نمائید. این نوشته توسط سایت لورم ایپسوم فارسی نگاشته شده است. استفاده از این متن تستی می تواند سرعت پیشرفت پروژه را افزایش دهد، و طراحان به جای تایپ و نگارش متن می توانند تنها با یک کپی و پست این متن را در کادرهای مختلف جایگزین نمائید. این نوشته توسط سایت لورم ایپسوم فارسی نگاشته شده است. این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند، استفاده از این متن تستی می تواند سرعت پیشرفت پروژه را افزایش دهد، و طراحان به جای تایپ و نگارش متن می توانند تنها با یک کپی و پست این متن را در کادرهای مختلف جایگزین نمائید. این نوشته توسط سایت لورم ایپسوم فارسی نگاشته شده است.
بودجه پروژه
400,000 تومان - 300,000 تومان
مهارت های مورد نیاز

پیشنهادها

محمد باقری

: 0

: 0


در 4 روز

۱۳۹۹/۰۱/۰۳

مدیر

: 0

: 0


در 30 روز

۱۳۹۸/۰۵/۱۳

رضا کرمی

: 0

: 0


در 30 روز

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

پیشنهاده قبول شده

علی رضایی

: 0

: 0


در 15 روز

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

امید رضا دوست

: 0

: 0


در 30 روز

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

تبلیغ 3
نوشته شده اختصاصی توسط احمد حیدری baharskyinfo@gmail.com