لطفا صبر کنید...

تبلیغ 4

نمونه پروژه تست 2

وضعیت پروژه توسعه دهنده انتخاب شده

ایجاد شده توسط : امیر مرادی

انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

1 پیشنهادها

برای ارسال پیشنهاد وارد سایت شوید

تمام وقت فوری ویژه
توضیحات پروژه
وقتی ثروت‌ های بزرگ به دست برخی مردم می‌افتد در پرتو آن نیرومند می‌شوند و در سایهٔ نیرومندی و ثروت خیال می‌ کنند که می‌توانند در خارج از وطن خود زندگی نمایند و خوشبخت و سرافراز باشند ولی به زودی می‌ فهمند که اشتباه کرده‌ اند و عظمت هر ملتی بر روی خرابه‌ های وطن خودش می‌باشد و بس! وقتی ثروت‌ های بزرگ به دست برخی مردم می‌افتد در پرتو آن نیرومند می‌شوند و در سایهٔ نیرومندی و ثروت خیال می‌ کنند که می‌توانند در خارج از وطن خود زندگی نمایند و خوشبخت و سرافراز باشند ولی به زودی می‌ فهمند که اشتباه کرده‌ اند و عظمت هر ملتی بر روی خرابه‌ های وطن خودش می‌باشد و بس! وقتی ثروت‌ های بزرگ به دست برخی مردم می‌افتد در پرتو آن نیرومند می‌شوند و در سایهٔ نیرومندی و ثروت خیال می‌ کنند که می‌توانند در خارج از وطن خود زندگی نمایند و خوشبخت و سرافراز باشند ولی به زودی می‌ فهمند که اشتباه کرده‌ اند و عظمت هر ملتی بر روی خرابه‌ های وطن خودش می‌باشد و بس!
بودجه پروژه
50,000 تومان - 40,000 تومان
مهارت های مورد نیاز

پیشنهادها

پیشنهاده قبول شده

رضا کرمی

: 0

: 0


در 29 روز

۱۳۹۸/۰۵/۰۷

تبلیغ 3
نوشته شده اختصاصی توسط احمد حیدری baharskyinfo@gmail.com