لطفا صبر کنید...

تبلیغ 4

نمونه پروژه تست 3

وضعیت پروژه توسعه دهنده انتخاب شده

ایجاد شده توسط : امیر مرادی

انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

2 پیشنهادها

برای ارسال پیشنهاد وارد سایت شوید

فوری
توضیحات پروژه
این راست نیست که هرچه عاشق‌ تر باشی بهتر درک می‌کنی. همه‌ی آنچه عشق و عاشقی از من می‌ خواهد فقط درکِ این حکمت است: دیگری نشناختنی است؛ ماتیِ او پرده‌ی ابهامی به روی یک راز نیست، بل گواهی است که در آن بازیِ بود و نمود هیچ‌ جایی ندارد. پس من در مسرتِ عشق ورزیدن به یک ناشناس غرق می‌شوم، کسی که تا ابد ناشناس خواهد ماند. سِیری عارفانه: من آن‌چه را نمی‌شناسم می‌شناسم...! این راست نیست که هرچه عاشق‌ تر باشی بهتر درک می‌کنی. همه‌ی آنچه عشق و عاشقی از من می‌ خواهد فقط درکِ این حکمت است: دیگری نشناختنی است؛ ماتیِ او پرده‌ی ابهامی به روی یک راز نیست، بل گواهی است که در آن بازیِ بود و نمود هیچ‌ جایی ندارد. پس من در مسرتِ عشق ورزیدن به یک ناشناس غرق می‌شوم، کسی که تا ابد ناشناس خواهد ماند. سِیری عارفانه: من آن‌چه را نمی‌شناسم می‌شناسم...! این راست نیست که هرچه عاشق‌ تر باشی بهتر درک می‌کنی. همه‌ی آنچه عشق و عاشقی از من می‌ خواهد فقط درکِ این حکمت است: دیگری نشناختنی است؛ ماتیِ او پرده‌ی ابهامی به روی یک راز نیست، بل گواهی است که در آن بازیِ بود و نمود هیچ‌ جایی ندارد. پس من در مسرتِ عشق ورزیدن به یک ناشناس غرق می‌شوم، کسی که تا ابد ناشناس خواهد ماند. سِیری عارفانه: من آن‌چه را نمی‌شناسم می‌شناسم...!
بودجه پروژه
70,000 تومان - 40,000 تومان
مهارت های مورد نیاز

پیشنهادها

امید رضا دوست

: 0

: 0


در 30 روز

۱۳۹۸/۰۵/۰۶

پیشنهاده قبول شده

علی رضایی

: 0

: 0


در 30 روز

۱۳۹۸/۰۴/۱۸

تبلیغ 3
نوشته شده اختصاصی توسط احمد حیدری baharskyinfo@gmail.com