لطفا صبر کنید...

امیر مرادی

: 0

: 0

0 پروژه انجام شده

1 دنبال کننده
فعالیت

تاریخ عضویت : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

اخرین فعالیت در سایت : در ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ساعت : ۱۲:۲۲:۴۵

مهارت ها
درباره

استان :

دنبال کنید

رزومه

نمونه کار ها

نمونه کاری ثبت نشده

نظرات کارفرما ها

نمونه کاری ثبت نشده

نوشته شده اختصاصی توسط احمد حیدری baharskyinfo@gmail.com