لطفا صبر کنید...

محمد باقری

از تهران

: 1

: 0

1 پروژه انجام شده

2 دنبال کننده
فعالیت

تاریخ عضویت : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

اخرین فعالیت در سایت : در ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت : ۱۸:۵۷:۲۷

مهارت ها
درباره

استان : تهران

ظبسیلسیلبیلبیلبیلبیلبیز عتغافلقبیسطظ

دنبال کنید

رزومه

طظربیلیابلاب

نمونه کار ها

نمونه کاری ثبت نشده

نظرات کارفرما ها

نمونه کاری ثبت نشده

نوشته شده اختصاصی توسط احمد حیدری baharskyinfo@gmail.com