لطفا صبر کنید...

علی رضایی

1 پروژه انجام شده

2 دنبال کننده
فعالیت

تاریخ عضویت : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

اخرین فعالیت در سایت : در ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت : ۰۷:۲۸:۱۷

مهارت ها
درباره

دنبال کنید

رزومه

نمونه کار ها

نمونه کاری ثبت نشده

نظرات کارفرما ها

نمونه کاری ثبت نشده

نوشته شده اختصاصی توسط احمد حیدری baharskyinfo@gmail.com